icon-cross

Email Disclaimer: EPR Architects

'EPR Architects' is a trading name of EPR Architects Limited, registered in England with number 2257346 whose registered office is located at 30 Millbank, London SW1P4DU.

Our emails (and any attached files) are confidential and intended for the use by the named addressee(s) and in respect of the stated project only. If you are not the intended recipient(s) you must not use, disclose, or distribute our emails without the authors prior permission. Opinions, conclusions and other information in these messages that do not relate to the official business of EPR Architects are neither given nor endorsed by it. Although EPR Architects routinely screens for viruses, addressees are advised to scan our emails and any attachments for themselves.

Email Disclaimer: EPR Architects Poland

EPR Architects Poland sp. z o.o. NIP: 897 180 51 18

Ten email i załączone w nim pliki, jest poufny i przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby do których został wysłany i w związku z projektem, którego dotyczy. Osoby nie znajdujące się na liście adresatów nie mają prawa wykorzystywać lub dystrybuować treści tej wiadomości bez zgody nadawcy. Opinie, wnioski i inne informacje zawarte w tej wiadomosci nie wyrażają oficjalnego stanowiska EPR. Jakkolwiek EPR stosuje zabezpieczenia antywirusowe, adresaci tej wiadomości powinni we własnym zakresie skanować wiadomości i załączniki w nich zawarte.